Uutiset

Veikkausliigan tiedote: Yleisörajoitusten vaikutus Veikkausliigan otteluihin

Yleisörajoituksia on lievennetty, mutta osa niistä on voimassa lokakuun alkuun saakka. Yleisörajoituksilla on vaikutuksia Veikkausliigan ottelutapahtumiin.

Valtioneuvoston asettamia yleisörajoituksia on lievennetty 1.7.2020 alkaen epidemiatilanteen kehittyessä myönteiseen suuntaan. Osa yleisörajoituksista pysyy tämän hetken tietojen mukaan voimassa 1.10.2020 saakka. Yleisörajoitukset vaikuttavat Veikkausliigan ottelutapahtumiin eri tavoin.

Veikkausliigan ottelujen kaltaisissa ulkoilmatapahtumissa voidaan erityisjärjestelyin sallia yli 500 henkilön yhteisyleisömäärä. Tämä edellyttää, että yleisö voidaan sijoittaa enintään 500 henkilön erillisiin katsomolohkoihin. Katsomolohkojen välille on järjestettävä suojavyöhyke. Jokaiselle lohkolle tulee järjestää omat kulkureitit, wc-tilat ja henkilökunta.

Järjestelyt ovat stadionkohtaisia. Seurat ilmoittavat järjestelyistä ja omien ottelujensa lipunmyynnistä tarkemmin omissa kanavissaan. Honka tiedottaa järjestelyistä omalta kohdaltaan lähempänä Veikkausliigakauden ensimmäistä kotiottelua.

Erityisryhmiä koskevat suositukset

Kausi 2020 aloitetaan yleisörajoitusten vallitessa toistaiseksi ja rajoittaen ottelutapahtumien osalta tapahtumaan päästettävää ihmismäärää. Alla olevat Veikkausliigan suositukset koskevat mainittuja erityisryhmiä.

Seurat voivat tehdä näihin ohjeisiin poikkeuksia tilanteen niin salliessa. Turvallisuuden on oltava etusijalla kaikissa olosuhteissa.

Ohjeet ovat voimassa yleisörajoitusten jatkuessa. Ohjeiden lisäksi on noudatettava Aluehallintovirastojen ja muiden viranomaisten määräyksiä.

1) Vapaakortit

Yleisörajoitusten ollessa voimassa Palloliiton hallituksen päätöksen mukaisesti mitkään vapaakortit eivät oikeuta sisäänpääsyyn otteluihin. Poikkeuksena tästä ovat vain seuran kanssa ennalta sovitusti työtehtävissä olevat Palloliiton työntekijät, joilla on henkilökortti.

Rajoitusten voimassa ollessa seuraavilla korteilla ei ole automaattista sisäänpääsyä otteluun:

– erotuomarikortti

– Palloliiton kultakortti

– Veikkausliigan legendakortti

Seurat tekevät omat ratkaisunsa kausikorttilaisten ja mahdollisten omien yhteistyökumppaneittensa vapaakorttien suhteen. Osan seuroista osalta tilanne voi olla se, että kaikkia kausikorttilaisiakaan ei voida tapahtumaan päästää ja tämän järjestämisen suhteen jokainen seura tekee niin ikään omat päätöksensä. Tiedon seurakohtaisista järjestelyistä saa kyseessä olevasta seurasta.

2) Media

Median pääsy otteluun on syytä turvata, mutta median määrää voidaan rajoitusten voimassa ollessa rajoittaa.

Veikkausliiga suosittelee vahvasti ennakkoakkreditoinnin välttämättömyyttä kaikkien median edustajien osalta.

Mikäli valokuvaajien kulku kenttätasolle voidaan järjestää täysin erillisenä, rajoitukset voivat olla lievempiä. Tässäkin suositus on asettaa etusijalle uutismedia mukaan lukien Veikkausliigan ja/tai Palloliiton sopimuksella toimivat kuvaajat.

Mahdollista mediatilaa ei suositella pidettäväksi avoinna toistaiseksi. Lehdistötilaisuuden ja/tai mixed zonen järjestäminen on mahdollista, mikäli nämä voidaan toteuttaa yleisten turvallisuusmääräysten puitteissa. Mikäli suinkin mahdollista, medialle tulee kuitenkin pyrkiä järjestämään mahdollisuus haastatteluihin ottelun jälkeen jollain keinolla.

Ruudun tv-tuotannon henkilöstölle on taattava pääsy ottelutapahtumaan. Mikäli tv-tuotantoon liittyy myös studio, tämä on pyrittävä järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Tv-tuotantoon liittyvät haastattelut on hyvä pyrkiä myös järjestämään mahdollisimman normaalisti, mielellään kuitenkin ulkotiloissa.

3) Vieraskannattajat

Suoranaista kieltoa vieraskannattajien pääsyyn otteluihin ei ole. Laajamittaisen matkustamisen vähentämiseksi organisoituja vieraskannattajaryhmiä ei nykyisten rajoitusten voimassa ollessa otteluihin ole suositeltua ottaa.

Lisätietoja:
Timo Marjamaa, toimitusjohtaja
050 517 6106

Yhteistyössä