Säännöt

1. JÄRJESTÄJÄ

Esport Honka Oy

2. OSALLISTUMISOIKEUS

Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat 15 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, pois lukien Hongan työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

3. ARVONTA-AIKA

Arvonta alkaa 19.9.2022 ja päättyy 21.9.2022

4. OSALLISTUMINEN

Arvontaan voi osallistua kilpailuaikana FC Honka ry:n sekä Esport Honka oy:n kanavilla:

a) kommentoimalla arvontaan liittyvään Facebook -julkaisuun
b) kommentoimalla arvontaan liittyvään Twitter-julkaisuun
c) kommentoimalla arvontaan liittyvään Instagram-julkaisuun

Arvonta on käynnissä samanaikaisesti useammassa kuin yhdessä kanavassa.

5. PALKINNON ARVONTA

Palkinto arvotaan 21.9.

6. PALKINNOT

Viisi kertaa kahden hengen otteluliput

7. VOITTAJAT JA PALKINNOSTA ILMOITTAMINEN

Kaikki arvontaehdoissa kohdassa 4 mainitut osallistumistavat huomioidaan voittajaa valitessa. Arvonnan suorittaa FC Hongan henkilöstö.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta:

a) Facebookissa kommentoimalla osallistujan julkaisuun ja/tai yksityisviestillä
b) Twitterissä vastaamalla osallistujan julkaisuun, voittajan käyttäjätunnus mainitaan
c) Instagramissa vastaamalla osallistujan julkaisuun, voittajan käyttäjätunnus mainitaan

8. PALKINNON LUNASTAMINEN

Voittajan tulee lunastaa palkinto 24 h sisällä arvonnasta/voittajan julkistamisesta. Palkinnon voi lunastaa olemalla yhteydessä järjestäjään sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

9. JÄRJESTÄJÄN VASTUU

FC Honka ry vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Arvontaan osallistuvat vapauttavat FC Hongan vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa. FC Honka ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

10. MUUT EHDOT

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja FC Hongan niiden nojalla tekemiä päätöksiä sekä sitoutuu vapauttamaan FC Hongan ja muut arvontaan liittyvät kolmannet osapuolet vahingosta yllä selostetun mukaisesti.

Arvontaan osallistuessaan osallistuja luovuttaa FC Hongalle oikeuden käyttää ja julkaista kilpailuun liittyvää teksti-, kuva- ja videomateriaaliaan kilpailun yhteydessä, sekä FC Hongan viestinnässä ja markkinoinnissa yleisesti.

Osallistuja antaa FC Hongalle oikeuden käyttää ja julkaista osallistujan omien arvontajulkaisuiden tekstiä ja kuvia kilpailun yhteydessä, sekä jatkossa FC Hongan viestinnässä ja markkinoinnissa yleisesti.

Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien FC Hongasta riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Instagramin ja Twitterin käyttöehtoja ja sääntöjä.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, FC Hongalla on oikeus hylätä osallistuminen ja/tai evätä osallistujan oikeus osallistua arvontaan.

FC Honka pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvontaan ja sen sääntöihin.

Arvonta ei ole Facebookin, Instagramin tai Twitterin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity näihin tai muihin yhteisöpalveluihin. Arvontaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin, Instagramin ja Twitterin kaikista arvontaan koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Yhteistyössä