Etsi tältä sivustolta

FC Honka saavutti Suomen Palloliiton laatujärjestelmän korkeimman tason

FC Honka on saavuttanut ulkoisen arvioinnin jälkeen Palloliiton laatujärjestelmän korkeimman tason 5. Ulkoinen arviointi on osa Suomen Palloliiton jalkapalloseurojen laatujärjestelmän korkeimman tason kaksiosaista kokonaisuutta, jonka ensimmäisessä osassa seura on mukana Palloliiton tukemassa toiminnanohjauksessa.

Arviointitilaisuus järjestettiin 21.2.2022. Arviointikäynnillä arvioijat haastattelivat yhteensä 19 henkilöä. Haastateltavat edustivat seuran luottamushenkilöitä, johtoa, valmentajia ja vapaaehtoistoimijoita.

Suomen Palloliiton laatujärjestelmä tukee seuran kehittämistä kolmella osa-alueella: urheilutoiminnassa, johtamisessa sekä viestinnässä/markkinoinnissa. Tasojen kriteerien vaativuus kasvaa alkaen tasolta 1 ja päättyen tasolle 5. FC Honka saavutti tason 4 keväällä 2019, minkä jälkeen seura on määrätietoisesti ja yhteistyössä Palloliiton kanssa tavoitellut laatujärjestelmän korkeinta tasoa 5. FC Honka on jo usean vuoden ajan systemaattisesti hyödyntänyt laatujärjestelmää seuran kehittämisessä.

Laatuarviointi koskee koko seurayhteisöä eli FC Honka ry:tä ja Esport Honka Oy:tä.

Pelaajakehitysohjelma osana laatutaso 5:n kehitysprosessia

Kokonaisvaltaisen kehittämisen tavoitteena on tukea seuroja tulokselliseen, pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan, jonka pohjana on vahva seuraidentiteetti ja seuran jäsenistön laajasti hyväksymä toimintamalli.

Osana tason 5 kehitysprosessia luotiin pelaajakehitysohjelma, jota olivat rakentamassa FC Hongan keskeiset toimijat. Kehitysohjelma ja sen tavoitteet ovat yhteisiä koko FC Hongan organisaatiolle. Prosessin ohjaajana toimi Jorma Vertainen ja mentorina Henri Alho Palloliitosta. 

Ryhmä kokoontui prosessin aikana, helmi-lokakuussa 2020, yhteensä seitsemän kertaa eri teemojen ympärille. Lähijaksojen välillä kehitysryhmän jäsenet tekivät useita valmistelutehtäviä. Strategiakauden 2020–2024 tavoitteita ja mittareita on tarkennettu ja määritetty tahtotila strategiakauden loppuun.

Prosessin kautta syntyneen pelaajakehitysohjelman johdonmukainen käyttöönotto mahdollisti seuran siirtymisen laatujärjestelmän ylimmälle tasolle.

Ulkoinen arviointi

Seuran ulkoisen arvioinnin toteuttivat Laatukeskuksen arvioijapooliin kuuluvat pääarvioija Heikki Niemi (Laatukeskus) sekä arvioija Mihaly Szerovay (Palloliitto / Jyväskylän yliopisto).

Ulkoinen arviointi ratkaisee saavuttaako seura laatujärjestelmän Tason 5 ja se pohjautuu osittain EFQM-malliin ja Palloliiton tason 5 laatujärjestelmän kriteereihin. 

Ulkoisen arvioinnin voi jakaa kolmeen pääteemaan eli strategian toimeenpanoon, tärkeimpien sidosryhmien kuulemiseen ja suorituskyvyn mittaamiseen. Strategian toimeenpanossa tarkastellaan erityisesti, kuinka strategia toteuttaa seuran perustehtävää ja millä toimintatavoilla seuran eri toimijat (valmentajat, operatiiviset toimihenkilöt, luottamusjohto) on sitoutettu strategisten päämäärien saavuttamiseen. Koska seuran olisi tuotettava arvoa jäsenistölleen ja muille keskeisille sidosryhmilleen, niin seuran on myös kyettävä näyttämään, miten se on huomioinut toiminnassaan näiden keskeisten sidosryhmiensä odotukset ja tarpeet. 

Kolmas keskeinen teema on seuran suorituskyvyn mittaaminen eli millaisilla indikaattoreilla, tunnusluvuilla ja sidosryhmäkyselyillä seura tarkastelee päämääriensä saavuttamista, miten ne linkittyvät strategiaan ja millaisia mitattavia tavoitteita suorituskyvylle asetetaan. 

Ulkoisen arvioinnin tavoitteena on kannustaa seuraa selkeän strategisen suunnan määrittelyyn, strategian johdonmukaiseen toteuttamiseen sekä systemaattiseen, strategian suuntaiseen ja tulokselliseen toiminnan kehittämiseen ja seuran suorituskyvyn parantamiseen. Arviointi tuottaa arviointitiimin ulkopuolisen näkemyksen seuran toiminnan kilpailukykyisyydestä. Palauteraportti nostaa esiin arvioijien tunnistamat vahvuudet, jotka ovat seuran kilpailukyvyn vankkaa perustaa ja joita tulee siksi vaalia, sekä esittää parantamismahdollisuudet, joissa arvioijat näkevät potentiaalia seuran suorituskyvyn edelleen kehittämiseen.

Seuratyö ja vastuunkanto espoolaisen jalkapalloilun hyväksi jatkuu

Palloliiton laatujärjestelmän taso 5:n saavuttaminen on koko Honka-yhteisölle tunnustus pitkään jatkuneesta johdonmukaisesta ja suunnitelmallisesta seuratyöstä. Se merkitsee Hongalle ja koko espoolaiselle jalkapallon seurayhteisölle todella paljon. Tämä välietappi on hieno asia, josta voimme kaikki olla ylpeitä. Meillä on nyt tieto siitä, missä olemme ja vahva käsitys siitä mihin olemme menossa. Erityisesti pelaajakehitysohjelman johdonmukainen käyttöönotto on ollut merkittävä askel ylimmän tason saavuttamiseksi. Työ ja vastuunkanto jalkapallon hyväksi jatkuu.

Käymme auditointiraportin huolellisesti läpi ja sen pohjalta vaalimme vahvuuksia ja panostamme kehitysalueisiin. Olemme varmoja, että jokainen tässä prosessissa mukana ollut honkalainen haluaa vielä lisää. Huippufutiksen osalta Esport Hongan väki ja lapsi- ja nuorisourheilun osalta FC Honka ry ovat siihen valmiita.

Palloliiton käytössä oleva laatujärjestelmä on suomalaisen urheiluseurakentän paras mittari toiminnasta. Erityisesti korkeimpien tasojen osalta seurat todella haastetaan kehittymään. Saavutettujen laatutasojen määrää ja keskiarvoja seuraamalla saa erinomaisen kuvan siitä, mihin suomalainen jalkapallo on menossa. Nyt tämän auditoinnin kautta saatu vastaus on eteenpäin ja vieläpä erittäin vahvasti, FC Honka ry:n puheenjohtaja Antti Nousiainen sekä Esport Hongan GM Hexi Arteva toteavat.

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
Back to top